Blendxjpポスター作品

BlendxJP Blender Blender
Share to..

BlendxJP Blender

2016/8/20開催のBlenderイベント(BlendxJP)ポスター。

過去に作成したメッサーシュミットを改造したもの。

(Modeled,  Rendered(Cycles)  by Blender)

[GARD]